Historie

HISTORIE

 

CHARTRINGEN

 

 

 

Danmarks første soroptimistklub – Klubben i København – blev chartret den 12. oktober 1936 på foranledning af Dr. Noël, medlem af Frankrigs ældste soroptimistklub ”Paris Fondateur”.

De 32 chartermedlemmer var kvinder, man hver dag kunne læse om i avisen, dengang København var ”en lille storby”.

RIGMOR VON MAGNUS  
  Klubbens første præsident var Dr.med. Rigmor von Magnus, som også blev den første præsident for Danmarks-unionen, da den blev dannet i 1938            
BIRGITTE RINDOM THOMSEN      
 

"Det kan nytte at arbejde for en bedre verden” var mottoet for Birgitte Rindom Thomsen, når hun inspire-rede danske soroptimister til at arbejde for UNICEF. Bitte var en af initiativtagerne til, at Dansk Unicef Komité blev oprettet i 1954.

Vi i klubben er stolte af, at det lykkedes for et af vore medlemmer at formidle et sådant internationalt arbejde, som har soroptimisternes stadigt stigende interesse og store støtte.

50 ÅRS JUBILÆET  
 

Om klubbens liv og levned i lyst og nød blev udgivet en lille bog ved 50 års jubilæet i 1986, som i øvrigt blev fejret med et tre-dages arrangement, herunder en konference om flygtningeproblemer, hvori Dronning Ingrid deltog.

 Vi havde den glæde, at der var næsten 600 fra hele verden, som kom og var med, inklusive SI-præsidenten Sadun Katipoglu fra Tyrkiet.

KASTANIETRÆET  

Til ære for disse kvinder fik klubben i København lov til at plante et kastanietræ på Københavns Rådhusplads – på det smukkeste hjørne ved H.C. Andersen-statuen.

 Ved 50 års jubilæet havde vi endnu to chartermedlemmer, som deltog i klubbens arbejde. Det har været karakteristisk, at de og mange medlemmer er blevet gamle ved at være aktive for klubben og det omgivende samfund.

   

 Træet blev indviet ved en reception på Rådhuset med deltagelse af medlemmer fra alle danske klubber, i 1996 i anledning af 60 års jubilæet for stiftelsen af Soroptimist International.

75 ÅRS JUBILÆUM I 2011

 Se billeder fra de festlige dage.